Mitoura

Mitoura gryneus chalcosiva

Mitoura gryneus chalcosiva Common Name:  Juniper Hairstreak
  Taxonomy:

Mitoura gryneus nelsoni

Mitoura gryneus nelsoni Common Name:  Nelson's Hairstreak
  Taxonomy:

Mitoura johnsoni

Mitoura johnsoni Common Name:  Johnson's Hairstreak
  Taxonomy:

Mitoura spinetorum

Mitoura spinetorum Common Name:  Thicket Hairstreak
  Taxonomy:
Syndicate content